Trang chủ BẢN TIN KINGCRYPTOCLUB Thành viên KingCryptoClub có những quyền lợi gì?

Thành viên KingCryptoClub có những quyền lợi gì?

bởi tkfpcc9

Chia giang sơn cùng anh em , chiêu mộ anh tài và người khao khác kiếm tiền 1 lần cho cả đời, hơn cả 1 đời phải đi kiếm tiền.

Chia thu nhập 100% từ ID tổng làm quỹ bảo chứng cho team Việt Nam, chia cho đầu nhánh, vận hành càng khéo khi nhà đầu tư đã lấy đủ tiền, tiền quỹ bảo chứng dư rất lớn. Chưa tính phí thu nhập hoa hồng và FPCC tăng giá.

Giải pháp tăng thu, giảm chi . Tất cả các khoản chi phí đã được tổ chức lo, ID tổng lo , làm bao nhiêu, dư bấy nhiêu.

Cách làm chuyên nghiệp với 9 Ban được thành lập: Ban đào tạo, Ban truyền thông, Ban chiến lược, Ban sự kiện, Ban Support, Ban tài chính, kế toán, Ban kỹ thuật, Ban thị trường ( với 8 cho nhánh phát triển )

Cùng làm, cùng chia nên tất cả các tỉnh thành đều có người hỗ trợ mà khôn sợ mất người, cướp tuyến.

Doanh số càng lớn, thành công càng lớn, ít rủi ro vì đã có quỹ bảo chứng chia mỗi tháng từ tổng ID.

Đội / Nhóm đầy đủ các tầng lớp: đoàn kết, có tâm, tầm, tào, trí. Ra quyết định ngay hôm nay KCC sẽ cùng bạn thành công.

FPCC bảo lưu ID trống, bảo lưu doanh số dành cho người đợi kết quả, chưa thể bắt đầu.

0 Bình luận

You may also like

Leave a Comment